Om Oss

Tjörns västra Missionsförening bildades 1888 och hade sin verksamhet i Tolleby Missionshus. Verksamheten växte och 1905 byggde föreningen ett missionshus i Blekets fiskeläge. 1977 beslöt församlingen att bygga en ny större missionskyrka i Bleket och sälja det gamla missionshusen och 1978 uppfördes den nya missionskyrkan strax nordost om fiskeläget. 

Idag är vi en levande församling med ca 60 aktiva medlemmar i varierande åldrar.
Vår verksamhet innefattar barngrupper och ett ungdomsarbete som vi har tillsammans med de andra frikyrkorna på ön. 

Sång och musik, av olika slag, är en viktig del i våra gudstjänster. 

I vår församling vill vi att Jesus är i centrum. 

Vi vill vara en öppen och välkomnande kyrka där alla får plats.